Hebat Realtors

Hebat Realtors adalah salah satu syarikat hartanah Bumiputra di Malaysia yang telah ditubuhkan sejak tahun 2016. Kami  berurusan dengan pajakan dan penjualan hartanah secara langsung dari pemilik atau pemaju. Pasukan kami terdiri daripada perunding hartanah yang berkemahiran tinggi yang mempunyai pengetahuan luas tentang pasaran hartanah di Malaysia. Kami melaksanakan tugasan kami dengan cara yang jujur, mesra, fleksibel, sabar dan persuasif dengan pelanggan. Kami yakin dengan apa yang kami lakukan dan dengan disiplin yang tinggi, dan kami optimis dan sentiasa berusaha untuk kecemerlangan.

Hebat Realtors walaupun sekarang ini lebih fokus dan khusus dalam menangani subsale harta kediaman. Kami ingin memperluaskan perniagaan kami di bidang lain termasuk lelongan dan projek. Kami adalah pasukan profesional yang bangga dalam kerja kami dan sentiasa berusaha untuk memastikan pelanggan kami berpuas hati dengan keputusan akhir.

VISI

Menjadi 10 agensi terbesar di Malaysia sebelum 2030

MISSION

Meningkatkan professionalism perunding kami serta mencapai kestabilan perniagaan kepada setiap warga Hebat Realtors.

 

ASAS KAMI

  • Kecemerlangan: membina tenaga kerja yang mahir didalam industri hartanah.
  • Semangat Tinggi: Menghadapi segala kemunkingan dengan penuh bersemangat waja.
  • Teamwork: Kerja berkumpulan untuk meningkatkan professionalism setiap warga Hebat Realtors.
  • Integriti: Mempunyai kewibawaan yang tinggi serta dipercayai oleh setiap pelangan kami.
  • Kepuasan Pelangan: Menjadi  agensi utama dalam memastikan kepuasan pelangan.

 

FALSAFAH AGENSI

Hebat Realtors memegang falsafah sebagai

  • Utamakan Perkhidmatan dengan Servis Tertinggi
  • Utamakan Keputusan
  • Utamakan Kepuasan Pelangan

Untuk memberikan perkhidmatan tertinggi, Hebat Realtors komited dalam menyediakan produk dan perkhidmatan terkini yang akan menjamin kepuasan pembeli dan penjual hartanah. Hebat Realtors memberikan perhatian khusus dalam Kawalan Penyenaraian, Kawalan Jualan dan Kawalan Pasaran.

 

FOKUS PADA LATIHAN PROFESIONAL
Hebat Realtors sangat menghargai kepentingan sumber manusia dan oleh itu telah berusaha gigih dalam meningkatkan program latihan kami. Terdapat beberapa program latihan di Hebat Raltors dan masing-masing direka untuk tujuan meningkatkan prestasi perunding kami.

Selain daripada latihan di atas, Hebat Realtors juga terus mengadakan latihan percuma yang memberi tumpuan kepada transformasi profesional. Program ini penyemput penceramah profesional serta dikenali untuk memberi suntikan kepada semua perunding Hebat Realtors